NEWS & ACTIVITIES

เริ่มเปิดตัวโปรแกรมเทรนนิ่ง Leading with Heart

March 22, 2019

RD ได้เปิดตัวโปรแกรมเทรนนิ่ง หัวข้อ Leading with Heart – ผู้นำที่มีหัวใจที่ดี ซึ่งเป็นเทรนนิ่งพิเศษสำหรับผู้จัดการเขต (AC) และพนักงานสนับสนุนร้าน (RST) ระดับผู้จัดการ จำนวนทั้งสิ้น 2 รุ่น ในวันที่  13-14 มีนาคม และ 18-19 มีนาคม 2562 ด้วยจุดมุ่งหมายว่าจะส่งต่อเทรนนิ่งหัวข้อนี้ไปถึงพนักงานทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะสื่อสารด้วยภาษา Heartstyles เหมือนกัน RD เราเชื่อในพลังของการเป็นผู้นำด้วยหัวใจ จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่น่าอยู่

Heartstyles เป็นโปรแกรมพัฒนาบุคคลของบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกซึ่งก่อตั้งที่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2530 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคล สร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือ และกลยุทธ์ในการวัดผลและจัดการวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเปลี่ยนให้ผู้คนขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ หัวใจของ Heartstyles คือการขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผู้คนในองค์กรให้สามารถพัฒนาศักยภาพของเขาจากภายใน ไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นผู้นำอย่างเดียว