NEWS & ACTIVITIES

9.09.2020 วันคล้ายวันเกิดผู้พันแซนเดอร์ส KFC ขอทำดี

September 14, 2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้พัน ฮาร์แลนด์ เดวิด แซนเดอรส์ ผู้เป็นเจ้าของสูตรไก่ทอด KFC อันโด่งดังไปทั่วโลก

ในโอดาสอันดีนี้ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด แบรนด์เซ็นเตอร์ของ KFC ประเทศไทย ร่วมด้วยบรรดาแฟรนไชส์ซี KFC ทั้ง 3 บริษัท (CRG, QSA, RD) จึงขอทำดีตอบแทนสังคม โดยได้ร่วมกันส่งตัวแทนพนักงานเข้าทำความสะอาดครัว และพื้นที่ส่วนกลางของสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและคสามมั่นคงมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิที่ทาง KFC ได้เข้าไปปรับปรุงครัวตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลรักษาครัว เพื่อให้เป็นครัวที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามสุขลักษณะ ภายใต้ โครงการ Colonel’s Kitchen ที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมจาก KFC ประเทศไทย 

 

 

RELEVANT CONTENT