NEWS & ACTIVITIES

KFC ประเทศไทย มอบครัวมูลค่า 3 ล้านบาท ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

November 21, 2019

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานรับมอบครัว Colonel's Kitchen มูลค่า3 ล้านบาทจากมูลนิธิ KFC ประเทศไทย ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแอนดรูว์ เจมส์ นอร์ตัน ประธานบริหารบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  นายเศกชัย ชูหมื่นไว รองประธานกรรมการฝ่ายกลยุทธ์ และการบูรณาการแบรนด์ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ มีนายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนางอุบล ทองสลับล้วน นางธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหสัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลในพื้นที่อำเภอสิชลร่วมในพิธี

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับมอบอาหารส่วนเกินของ KFC ตามโปรแกรม Harvest จาก KFC สาขาโลตัสท่าศาลา และโลตัสสาขาสิชล เมื่อวนที่ 23 พฤษภาคม 2562 ต่อมามูลนิธิ KFC ประเทศไทยได้สนับสนุนการปรับปรุงครัวตามโปรแกรม Colonel's Kitchen มูลค่า 3 ล้านบาท เพื่อให้เป็นครัวที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามสุขลักษณะ โดยได้เข้าดำเนินการปรับปรุงครัวของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ฯ จนแล้วเสร็จ จึงได้มีการส่งมอบครัวฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

        

สำหรับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหสัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันได้ให้อุปการะคนไร้ที่พึ่งจำนวน 500 ตน เป็นชาย 328 คน หญิง 172 คน แยกเป็นผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต 384 ราย คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 210 ราย ผู้สูงอายุ 49 ราย รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง 5 ราย และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพังต้องมีผู้อื่นช่วยเหลือ 150 ราย