NEWS & ACTIVITIES

RD We Care : COVID-19 crisis

July 21, 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาง RDมีมาตรการเชิงป้องกันเพื่อชะลอการแพร่ระบาด และช่วยเหลือระบบสาธารณสุขในประเทศไทยไม่ให้ต้องรับมือจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น เราจึงพยายามลดความเสี่ยงของพนักงานและครบอครัว รวมไปถึงการทำให้ธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ เราจึงออกนโยบายให้พนักงานส่วนสนับสนุนร้านสามารถทำงานจากที่บ้านได้ในช่วงการระบาด มีการแจกถุงยังชีพ ประกอบด้วย หน้ากาก เจลล้างมือแอลกอฮอล์  วิตามินซี ส่งข้อมูลอินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงทำประกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานประจำทุกท่าน

นอกจากนี้ RD ได้ร่วมมือกับ Qualtrics ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประสบการณ์ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องการทำงานในช่วงนี้ ทำให้ทีมผู้บริหารทราบถึงความต้องการและความกังวลใจของพนักงาน หลังจากที่ได้รับผลสำรวจแล้ว มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น การออกนโยบายทำงานแบบ Next Normal ในช่วงวิฤตินี้ ทั้งแบบทำงานจากที่บ้านและสลับทีมตามแผนกกันเข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ มีการจัดการประชุมเสมือนจริงผ่าน Ms Teams เดือนละสองครั้ง มีการให้เงินค่าอินเตอร์เน็ตแก่พนักงาน 600 บาท เพื่อช่วยเหลือให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน เพิ่มสปีดและความแรงของอินเตอร์เน็ต และเมื่อสามารถกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ได้แล้ว ก็มีการจัด Welcome Back Party เลี้ยงอาหารพนักงาน สำหรับพนักงานส่วนสนับสนุนร้านและมอบของขวัญปันสุขพร้อมการ์ดให้แก่พนักงานส่วนปฏิบัติการทุกท่าน ทุกสิ่งที่เราทำเพราะเราใส่ในห่วงใย และอยากสนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้

 

,

RELEVANT CONTENT