NEWS & ACTIVITIES

Support Operations from RST

July 21, 2020

ทีมสนับสนุนร้าน (ประจำสำนักงานใหญ่) รู้สึกชื่มชมในความเสียสละของฝ่ายปฏิบัติการในการทำหน้าที่ที่ร้าน KFC ของเราอย่างดีแม้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อ RST กลับเข้าทำงานที่สำนักงานใหญ่ จึงได้ส่งความรัก ความ่ห่วงใย ผ่านข้อความให้กำลังใจไปให้ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อแสดงความขอบคุณ ซาบซึ้งใจและอยากให้รู้ไว้ว่าพวกเราอยู่ข้างคุณเพื่อสนับสนุนพวกคุณเสมอ!

 

 

RELEVANT CONTENT