NEWS & ACTIVITIES

RD HOUSEWARMING PARTY

December 03, 2018

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 RD ได้ฤกษ์ดีย้ายออฟฟิศสำนักงานใหญ่มาที่อาคารทีวัน ทองหล่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่ดีมากของประเทศไทย เรามีพิธีทางศาสนาตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและตามด้วยงานเปิดบ้านใหม่ โดยมีแขกจากบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ บริษัทเซ็นทัล เรสเทอรองตส์กรุ๊ป บริษัทคิวเอสอาร์ออฟเอเชีย บริษัทเอไอจีเอฟ ผู้ถือหุ้นของเรา คุณตัน อิชิตัน เจ้าของอาคารทีวัน และพาร์เนอร์ของบริษัทอื่นๆเข้าร่วมงาน เรามีโชว์เชิดสิงโตเป็นสีสันของงานวันนี้

RELEVANT CONTENT